Menu

*** Veengebieden worden wel degelijk ontgonnen in voorheen niet-ontwaterde gebieden! ***

Een diepgaand journalistiek onderzoek onthult wat de veenlobby furieus ontkent: Veenmoerassen worden nog steeds ontwaterd voor veenwinning. Het sprookje dat het veen gebruikt in tuinbouw en tuinieren alleen afkomstig is van eerder ontwaterd landbouwgrond met weinig tot geen ecologische waarde, wordt indrukwekkend weerlegd.

Zie hier het Duitse origineel en onze Engelse vertaling.

 

Wat is er internationaal gebeurd?

Engeland loopt voorop in het verbieden van turf. In 2011 is een vrijwillige afbouwregeling ingevoerd, gericht op het afbouwen van veen tot 2020. Zoals bij veel vrijwillige regelingen heeft het de markt wel wat in beweging gebracht, maar niet genoeg. Daarom heeft de overheid vanaf 2024 een veenverbod ingesteld voor particuliere klanten, later volgt de professionele markt. (LINK)

Meer landen hebben strategieën voor turfvermindering ingevoerd: Noorwegen, Ierland, Vlaanderen (België) en Duitsland (zie Hirschler studie, p. 8). Zwitserland is op dit moment het strengste land dat streeft naar een turfverbod voor de particuliere en professionele markt (LINK).

Wat gebeurde er tot nu toe in Nederland?

*** BREAKING NEWS : CONVENANT GETEKEND ***

Nederland wordt het 6e land ter wereld met een officiële veenreductiestrategie voor de substraatsector! We zijn vereerd een van de ondertekenende partijen te zijn van deze baanbrekende overeenkomst en zullen als lid van de stuurgroep deel uitmaken van dit proces.

Volledige beschrijving en de Engelse vertaling en de publicatie in deStaatscourant.

*** De grootste conferentie ooit over veengebieden roept op tot een einde aan de turfwinning wereldwijd ***

Power to the Peatlands-conferentie in Antwerpen: 500 afgevaardigden bespraken hoe veengebieden kunnen worden beschermd. Ruim honderd organisaties ondertekenden de slotverklaring. Bekijk hier ons persbericht, het officiële document en Philipp´s presentatie

Nederland is de grootste turfimporteur in de EU. Tot voor kort was men zich echter nauwelijks bewust van dit ecologische vandalisme.

Na jaren winterslaap werd het onderwerp in 2021 snel weer opgepakt!

 1. Geïnspireerd door het Britse turfverbod schreef Karin een artikel in Het Parool…
 2. …gevolgd door een radio-interview voor Vroege Vogels.
 3. Een kamervraag van de PvdD verwees expliciet naar dat interview.
 4. We hadden direct contact met de Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Laura Bromet (GroenLinks), die een motie hebben ingediend over de mogelijkheid van een turfverbod. De motie werd met maar liefst 80% aangenomen en alleen de extreemrechtse partijen stemden tegen.
 5. Onlangs werden we geïnterviewd door Trouw…
 6. … en Tuin en Landschap voor artikelen over turf…
 7. …en door omroep gelderland voor een tv-interview en een artikel.
 8. Karin schreef een artikel voor Groei & Bloei.
 9. Philipp schreef en artikel voor de Volkskrant
 10. … en we zijn genoemd in de Libelle.
 11. We hebben het turfconvenant getekend! Dit heeft zelfs de internationale pers bereikt, zie hier een artikel in het Duitse vakblad taspo.
 12. Karin gaf haar tweede interview voor de Vroege Vogels (interview begint: 50:43).
 13. Karin schreef een artikel voor OASE
 14. Wij schreven een artikel voor The Optimist, waarin we ook het convenant beschreven.
 15. Het convenant wordt inl veel bladen en nieuwsbrieven genoemd. We zijn blij dat we het Duitse vakblad taspo en de nieuwsbrief van NL Greenabel hebben kunnen informeren.
 16. Voor dit artikel werd Karin geïnterviewd door RTLnieuws.
 17. Voor dit artikel in Het Financieele Dagblad zijn verschillende convenantpartijen en wij geïnterviewd.
 18. Philipp werd geïnterviewd door Greenity over het Nederlandse veenconvenant (Foto van het artikel, geen preview beschikbaar).
 19. Een groot onderzoeksjournalistiek onderzoek van Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama en Tristen Taylor onthult de kneepjes van de turfindustrie. Zie hier het Duitse origineel en onze Engelse vertaling.
 20. Karin schreef een artikel in Trouw over sierteelt. Zie hier de engelse vertaling.
 21. Marijke Akerboom van Kwekerij Ninabel en Karin Bodewits van Stichting Turfvrij worden geïnterviewd voor een artikel in Dagblad van het Noorden.
 22. Karin werd geïnterviewd door RTL Nieuws, wat resulteerde in een artikel en een nieuwsstuk op tv (vanaf 12:24).
 23. Karin schreef een artikel in Het Parool over het ontbreken van ingrediëntenlijsten bij sierplanten.
 24. Voor een themanummer over turf in groeimedia werden we geïnterviewd door FloraCulture International.

Het onderwerp heeft inmiddels veel publiciteit gekregen: zie ook artikelen van:

Patrick Janssen

Loethe Olthuis.

 Inmiddels bieden de meeste grotere winkels tenminste één turfvrij alternatief.

Wat zijn de volgende stappen op ons pad naar duurzame groeimedia?

 Er is veel gebeurd in de Nederlandse wereld van groeimedia sinds we ons gezicht lieten zien in mei 2021. Wat zijn de volgende stappen waar wij als turfvrij.nl en de relevante industrieën naar kunnen streven?

Inkoop van grondstoffen

Biomassa verbranding boomkweker

Op dit moment gebruiken we niet al het bioafval goed genoeg. 

De belangrijkste concurrent voor deze materialen is de verbranding van biomassa voor energieopwekking. Als we subsidies voor dergelijke vuile en laagwaardige processen schrappen, komen er meer van deze waardevolle materialen beschikbaar voor de groeimedia-industrie.

Internationale afspraken zijn de sleutel tot een veenverbod zonder het speelveld te kantelen

Er zijn goede en slechte instrumenten om de industrie en de consument een duwtje in de rug te geven richting duurzame alternatieven voor veen. Internationale overeenkomsten zijn daarom belangrijke instrumenten om een beleidsomgeving te creëren die de binnenlandse tuinbouwsector niet benadeeld.

Nieuwe markten voor veen: een kans voor de industrie, een ramp voor het milieu

Buiten Europa en Noord-Amerika wordt turf nog niet veel gebruikt. Het introduceren van een milieubelastende praktijk in markten die het prima doen zonder turf, zou alle problemen die we hier hebben besproken, verergeren. We kunnen anderen niet verbieden om te genieten van het gemak van turf terwijl we het zelf gebruiken. Daarom moeten wij Europeanen het goede voorbeeld geven en turf uitfaseren voordat het een echt mondiaal product wordt.

Zie dit artikel over China dat een rol speelt in de turfhandel en mogelijk 50 keer zo groot wordt als de Nederlandse markt!  

 

 

nl_NL